FAQ’s

Is het een verzorgde of all-in vakantie?

De deelnemers zorgen voor zichzelf en maken samen de kampeervakantie.

Moet ik zelf een camping zoeken?

Degene die voor de KNNV het kamp voorbereidt – de ’coördinator’ – maakt afspraken met de camping. De afspraken verschillen per camping. Daarover krijg je informatie van coördinator op de peildatum (zie website) of tenminste 6 weken voor het begin van de kampeervakantie.

Waarom is er een peildatum?

Dat is het moment dat de coördinator definitieve afspraken maakt met de camping. Inschrijven daarna is meestal nog wel mogelijk, maar dan zal de coördinator dat eerst moeten afstemmen met de camping. Een plaats op de camping of een plaats bij de groep is dan niet op voorhand gegarandeerd.

Moet je zelf op de camping een plaats reserveren?

Als het mogelijk is dan maakt de coördinator een afspraak met de camping over een terrein op de camping waar de KNNV-leden bij elkaar kunnen kamperen. Daar (en soms ook elders op de camping) kan je je eigen plekje kiezen. De voorzitter vertelt je ter plaatse wat de camping daarover heeft gezegd.

Sommige campings willen dat iedere deelnemer tevoren een plek boekt. Dit zal de coördinator je dan ruim tevoren berichten.

Wil je een huisje o.i.d. huren op de camping of daar in de buurt dan moet je dit zelf regelen en dus ook zelf de betaling regelen. Doe dit op tijd.

Betaalt de coördinator de camping?

Je betaalt de camping zelf, meestal ter plekke, tenzij anders door de coördinator wordt aangegeven.

Het inschrijfgeld voor de KNNV dient om onze organisatorische kosten te betalen.

Hoe reis ik heen en terug?

Je zorgt zelf voorje reis naar de camping. Als je wilt, kan je tevoren met andere deelnemers afspraken maken over iets gezamenlijks. Wij sturen een deelnemerslijst ca 6 weken voor aanvang naar de deelnemers.

Hoe gaat het met excursies naar gebieden die niet dichtbij de camping liggen?

Als er auto’s nodig zijn dan carpoolen we in principe. Degene die met een ander meerijdt betaalt daarvoor een afgesproken vergoeding per km. Dat is momenteel € 0,40 per auto per km. Iedereen betaalt daar een deel van.

Als er weinig deelnemers met een eigen of huurauto komen, dan is voor sommige kampeervakanties goed als anderen (samen) ook een auto regelen. De coördinator of de excursieregelaar geeft dit tevoren aan.

Wie zorgt er voor het eten?

Je zorgt zelf voor al je boodschappen en maaltijden. Op de laatste avond eten we vaak gezamenlijk, hetzij buitenshuis, hetzij op de camping.

Krijg ik tevoren meer informatie?

Uiterlijk zes weken voor de kampeervakantie begint, ontvang je van de coördinator nadere informatie over de camping en eventueel over de route of omgeving. Ook krijg je een lijst van deelnemers en namen van het kampbestuur. Als je eerder voor jezelf of samen met anderen een reis wilt regelen, kan de coördinator je de contactgegevens sturen van de andere deelnemers.  

Wie hebben de leiding tijdens de kampeervakantie?

Het kampbestuur bestaat uit een voorzitter, excursieregelaar en admin. De kampbestuurders zijn deelnemers die als vrijwilliger een taak op zich nemen. Zij doen hun best voor een goed verloop maar alle deelnemers zijn samen verantwoordelijk voor het slagen van een kampeervakantie. De coördinator neemt soms wel en vaak niet deel aan het kamp.

Zijn de excursies tevoren uitgestippeld?

Per dag biedt de ‘excursieregelaar’ 1 of meer excursies aan, variërend in lengte van een halve dag tot een hele dag. Je mag kiezen en je mag ook op de camping blijven of iets anders gaan doen. Natuurlijk is het gezellig als er veel deelnemers meegaan.

De excursieregelaar heeft kaarten van het gebied aangeschaft en bekeken wat interessante plekken zijn om naar toe te gaan.

Hoe lang zijn de excursies?

De excursies vertrekken in principe allemaal ’s ochtends om negen uur, maar dit kan ook eerder of later zijn als het beter past. Overleg daarover vindt plaats in de kring.

Als je zelf een idee hebt voor een leuke excursie of een andere activiteit met andere deelnemers, overleg dan met de excursieregelaar of doe een voorstel in de kring.

Excursies die goed bevallen zijn, kunnen door andere deelnemers herhaald worden. De excursies hangen mede af van het weer. Er is dus geen kant-en-klaar programma vooraf.

Zijn er geschoolde gidsen of excursieleiders?

Kennis over flora, fauna en landschap wordt met elkaar gedeeld, binnen de groep zijn meestal  veel mensen met kennis aanwezig.

Per excursie neemt één van de deelnemers de taak van ‘excursieleider’ op zich. De excusieleider doet aan de deelnemers voorstellen over de route naar en binnen het gebied van de excursie. Zij/hij zorgt ervoor dat deelnemers niet zoek raken. En zij/hij zoekt een deelnemers voor het schrijven van een kort dagverslag. Verder maakt zij/hij met de deelnemers afspraken over het vastleggen van waarnemingen. Dit gebeurde op papier maar het heeft meerwaarde om de waarnemingen ook in digitale systemen zoals waarneming.nl in te voeren

Neem zelf voldoende spullen mee tegen dorst, honger, zon, regen, kou, muggen, teken, enz. En natuurlijk je optiek en telefoon.

Is er in de avond een gezamenlijke activiteit?

Iedere avond om acht uur komen alle deelnemers bij elkaar tijdens de zogenaamde ‘kring’. De ‘kring’ is vooral bedoeld om te horen welke excursies er voor de volgende dag gepland staan. Ook is er aandacht voor waarnemingen en ervaringen op de afgelopen dag.

De ‘kring’ duurt maximaal een uur. Vroeger werd er dan chocolademelk uitgedeeld, maar die gewoonte is verlaten. Wel is uit die tijd de term ‘choc’ blijven hangen voor de ‘kring’.

Een eigen stoel(tje) is handig. Is het ’s avonds slecht weer, dan wordt geprobeerd voor de ‘kring’ onderdak te vinden op de camping.

Wie helpt er wanneer er iets misgaat?
Als er problemen optreden tijdens de kampeervakantie, overleg dan met de voorzitter of als die niet aanwezig is met een ander bestuurslid. Die hebben voor noodsituaties ook de contactgegevens die je hebt ingevuld bij je inschrijving op de KNNV-website.

Waar kan ik nu meer informatie krijgen?

Mocht je nog vragen hebben of behoefte aan overleg, neem dan contact op met de coördinator die op de website bij de betreffende vakantie genoemd staat.