Voorwaarden Kampeervakanties

Voorwaarden AKC kampeervakanties

De hieronder beschreven voorwaarden zijn een verkorte versie van de, meer in juridische termen beschreven Algemene Voorwaarden (zie hier). Deze Algemene Voorwaarden van de AKC zijn ontleend aan de Algemene Voorwaarden van de KNNV.

Deelname aan de kampeervakanties is in principe alleen mogelijk voor leden van de KNNV, IVN of NHGL en hun kinderen. Zo nodig zal je dus eerst lid moeten worden van de KNNV. Je kunt je daarvoor opgeven bij AKC of direct bij de KNNV-afdeling bij jou in de buurt.

Het bij de kampeervakanties vermelde inschrijfgeld geldt voor de gehele periode van een kampeervakantie. Ook bij verlate aankomst en/of vervroegd vertrek blijft het bedrag voor de complete periode verschuldigd.

Met een eigenaar/beheerder van de camping is in de meeste gevallen een afspraak gemaakt/een contract afgesloten, waarin het aantal personen gedurende de gehele duur van de kampeervakantie vermeld staat. De campingeigenaar/beheerder reserveert voor de gehele periode van de kampeervakantie de staanplaatsen. De campinghouder kan dus ook bij verlate aankomst en/of vervroegd vertrek het staangeld voor de gehele periode in rekening brengen.

Bij iedere kampeervakantie wordt het inschrijfgeld apart vermeld voor volwassenen en kinderen. Voor kinderen, die op 1 januari van het betreffende jaar jonger zijn dan 13 jaar wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Voor kinderen, die op 1 januari 13 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar zijn, geldt een verlaagd inschrijfgeld. Er wordt voor maximaal 2 kinderen per gezin inschrijfgeld geheven.

Opgave voor een kampeervakantie kan:

  1. Door het inschrijfformulier op de website in te vullen en in te dienen.
  2. Eventueel kun je ook gebruik maken van het bij de webmaster aan te vragen papieren inschrijfformulier.

Vul de gevraagde gegevens in en verzend via de website of per post het inschrijfformulier. De website meldt dat je inschrijving is gerealiseerd en je krijgt binnen 7 dagen een bevestigingsmail van de webmaster.

Het aantal deelnemers is mede afhankelijk van de accommodatie. Bij overintekening is de volgorde van ontvangst van het digitale of schriftelijke aanmeldingsformulier bepalend voor deelname.

Bij aanmelding geldt voor alle kampeervakanties de incassoregeling. Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd door de penningmeester van de AKC omstreeks 1 maart voor de kampen tot 1 augustus en omstreeks 1 juli voor de kampen na 1 augustus.

Voor kampeervakanties waarvoor de campingeigenaar/beheerder vooraf een staanplaatsreservering verlangt en waarvoor de penningmeester van de AKC voor aanvang van de kampeervakantie moet betalen, zal eveneens een incasso plaatsvinden. De deelnemers aan deze kampeervakantie worden daarover vooraf op de hoogte gesteld.

Het inschrijfgeld voor kampeervakanties wordt gebruikt voor het organiseren van de kampeervakanties door bestuursleden van de AKC; voor het organiseren van de kaderdag, waarbij alle bestuursleden van de kampeervakanties ingelicht worden over hun werkzaamheden; voor de opslag en het vervoer van het kampmateriaal; voor de uitgaven tijdens de kampeervakantie door de admin voor de aanschaf van melk, koekjes, chocola en voor kleine uitgaven.

Indien een deelnemer aan de kampeervakantie besluit per openbaar vervoer naar de camping te reizen dan bestaat de mogelijkheid dat tijdens de kampeervakantie niet voldoende vervoer per auto beschikbaar is, waardoor men aangewezen is op excursies te voet.

Je kunt altijd nadere informatie over een kampeervakantie krijgen door je vragen te sturen naar AKC of de contactpersoon van de betreffende kampeervakantie.

Wellicht is het in sommige gevallen mogelijk de reiskosten te beperken door gezamenlijk te reizen. Daarom is het goed om te laten weten of je wilt meerijden, dan wel of je plaats in je auto over hebt.
Voor de kampeervakanties in het hooggebergte is het belangrijk te weten, wie van de deelnemers bergervaring heeft en daardoor in staat is leiding te geven bij bergwandelingen. Graag opgeven dus.
Lees ook de Algemene Voorwaarden KNNV-kampeervakanties door om volledig geïnformeerd te zijn.