Öland

K10 Zweden, Öland, van zaterdag 2 juli t/m 9 juli in het zuiden van Öland en van 9 t/m 16 juli in het noorden van Öland

Contact: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl

Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening.

De afstand vanaf Utrecht naar Öland is ca. 1200 km.

Öland behoort tot de klassieke bestemmingen voor natuurliefhebbers, maar de KNNV is er na 2013 niet geweest. Er zijn toen onder andere 25 soorten orchideeën gezien. Lees wat we er toen allemaal gezien hebben. Hoog tijd voor een hernieuwd bezoek.
Het lange smalle eiland in de Oostzee is rijk aan vogels door de grote variatie in landschappen en begroeiing. Droge en natte kustvegetaties, moerassen, bossen, graslanden, beweide jeneverbesstruwelen en de beroemde alvar-vegetaties: kalkheiden of –steppen. Zeer oud kalkgesteente komt aan de oppervlakte, plaatselijk overdekt door kalkarm zand tot kalkrijke keileem uit de laatste ijstijd.

De planten, die elders nauwelijks voorkomen, hebben hier hun plek gevonden vanwege de kalkbodem en het bijzondere klimaat. Het is er relatief warm en droog waardoor het klimaat wat lijkt op een Zuidoost-Europees steppeklimaat. Bij het blootliggende gesteente heerst een snelle afwisseling van heet en koud en droog en nat. Sommige plantensoorten hier zijn verder niet noordelijker dan in Frankrijk te zien. Er zijn ook planten die alleen op dit eiland voorkomen zoals het Ölands zonneroosje.

Veel soorten planten betekent ook veel soorten insecten. In 2013 zijn er 31 soorten dagvlinders en zo’n 150 nachtvlinders gezien. Ook voor liefhebbers van paddenstoelen is het een interessant gebied, met een paar bijzondere soorten op oeroude eiken.

Op Öland liggen de interessante natuurgebied verspreid op het eiland dat 137 km lang is en minder dan 16 km breed. Om de rijafstanden te beperken, verhuizen we na een week van het zuiden 80 km naar het noorden. De eerste camping is Stenåsa en de tweede is het bekende Wikegårds.

Ga verder naar K11 De Feanhoop of

Ga terug naar het overzicht van de kampeervakanties 2022