Lac du Der

De camping ligt vlakbij het Lac du Der, een groot binnenmeer gelegen in de Argonne streek in het noordoosten van Frankrijk. In dit kunstmatige binnenmeer wordt het water van de Marne gebufferd. Door de grote schommelingen van het waterpeil (tot 12 meter niveauverschil met als laagste waterpeil het niveau in de herfst) ontstaan in het najaar tot in het voorjaar enorme slikplaten en eilanden die op hun beurt steltlopers, ganzen, eenden en vooral Kraanvogels aantrekken. Meer dan 200 vogelsoorten worden hier waargenomen.

Het gebied heeft in bijzonder faam verworven als vierde grootste pleisterplaats in Europa voor Kraanvogels tijdens hun trekperiodes naar het zuiden van Spanje. In de lente en in de herfst verzamelen zich hier duizenden Kraanvogels voor hun trek naar het noorden van Europa of juist naar het zuiden.

De camping is een ideaal vertrekpunt om per fiets de diverse gebieden te bezoeken waar een grote soortenrijkdom aan vogels, vlinders, planten en paddenstoelen te zien valt. Niet alleen natuurhistorisch maar ook cultureel is de streek interessant, zoals je kunt lezen in de verslagen van eerdere bezoeken: oktober 2019, oktober2015, oktober 2012 of oktober 2009.

Neem al vast een kijkje op de camping.

Afstand vanaf Utrecht is ca. 500 km.

Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16-. De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening

Voor nadere informatie: Yolande Holthuijzen, tel. 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl

Ga weer terug naar het begin K01 Gargano en Majella of

Ga terug naar het overzicht van de kampeervakanties 2023